Projekt Gekon

Technologiczne aspekty wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych w procesie ciągłego odlewania

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie wraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach przeprowadziła wspólne badania finansowane przez Narodowowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Projektu Gekon: "Badania nad opracowaniem innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych". Miał on na celu opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych.

Badania w ramach Projektu Gekon to doskonała okazja do podkreślenia innowacyjności i przedsiębiorczości oraz ogromny wkład w prace nad technologiami proekologicznymi, które stanowią w dzisiejszych czasach jeden z fundamentów technologii przyszłości.

Schemat procesu wytwarzania

Współpraca Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. oraz Instytutu Metali Nieżelaznych zaowocowała cyklem badań, mających na celu opracowanie efektywnego sposobu zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania wysokojakościowego wsadu z miedzi o niskiej zawartości tlenu do produkcji wyrobów wykorzystywanych w aplikacjach elektrycznych i energetycznych w procesie topienia i ciągłego odlewania.

Badania zostały wykonane w ramach Projektu Gekon nr GEKON2/O2/266586/2/2015 pt. "Badania nad opracowaniem innowacyjnej, prośdodowiskowej technologii wytwarzania miedzianych wyrobów przedowodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych" realizowanego w konsorcium FPE S.A. w Będzinie i IMN w Gliwicach, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt GEKON