Polityką Jakości FPE S.A. w Będzinie jest konsekwentne kształtowanie jej wizerunku jako wiarygodnego i kompetentnego partnera wpółpracującego z Klientami i Dostawcami w sposób oparty na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu ich interesów.

Mamy świadomość, że tylko takie postępowanie zapewni nam utrzymanie znaczącej pozycji na krajowym rynku elektroenergetycznych przewodów gołych, stabilizację w dziedzinie innych wyrobów z miedzi i aluminium, a także sprzedaż nowego asortymentu wyrobów.

Niezbędnym warunkiem realizacji tych założeń jest spełnienie wszystkich przyjętych zobowiązań wynikających z potrzeb i oczekiwań Klientów oraz przepisów prawa

Idea doskonalenia

  • Rozwój i rozszerzanie asortymentu wyrobów
  • Unowocześnienie infrastruktury
  • Podejście systemowe ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu błędów
  • Zabezpieczenie kompetencji personelu
  • Modyfikacje przebiegów procesów technologicznych i organizacjnych
  • Optymalizacja kosztów funkcjonowania

Certyfikaty

ISO 9001

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2015. Pierwszy audit certyfikacyjny miał miejsce w 1997 r., od tego czasu staramy się ciągle doskonalić nasz system zarządzania jakością. Wszystkie audyty wewnętrzne jak i zewnętrzne; w tym również organizowane przez klienta, zawsze kończyły się wynikiem pozytywnym.

ISO 14001

W I kwartale 2013r. Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego wg normy EN ISO 14001:2004. W maju 2019 r. Spółka przeszła pomyślnie proces certyfikacyjny i w konsekwencji otrzymała Certyfikat dla Systemu Zarządzania Środowiskowego wg EN ISO 14001:2015.

Certyfikaty zgodności

Świadectwa czystszej produkcji