Biuletyn Informacji Publicznej
Phone Skontaktuj się

42-500 Będzin, ul. Sielecka 1

tel. + 48 (32) 267 30 41
tel. + 48 (32) 761 63 01e-mail: fpeinfo@fpe.com.pl

Informacja wprowadzona do BIP
przez: Imię i Nazwisko

Data i czas udostępnienia informacji: 08:41, 2011-10-24

Status prawny Status prawny
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa - Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna. Skrót firmy: FPE S.A.
 
Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Przewodów Energetycznych. Akt notarialny z dnia 22 grudnia 1998 r.
Rep. A Nr 25796/98 , wpis do rejestru Handlowego z dnia 04 stycznia 1999 , RHB 16.077.
Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 luty 1999 roku.
 
Właścicielem Spółki jest Skarb Państwa - 100% udziałów - reprezentowany przez Ministra Energii, który posiada zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia.
 
Siedziba Spółki : 42-500 Będzin, ul. Sielecka 1, woj. śląskie.
Krajowy Rejestr Sądowy : 0000069315
SR Katowice - Wschód
NIP : 625-001-05-86
Kapitał zakładowy : 26 800 000 PLN