Biuletyn Informacji Publicznej
Phone Skontaktuj się

42-500 Będzin, ul. Sielecka 1

tel. + 48 (32) 267 30 41
tel. + 48 (32) 761 63 01e-mail: fpeinfo@fpe.com.pl

Informacja wprowadzona do BIP
przez: Imię i Nazwisko

Data i czas udostępnienia informacji: 08:41, 2011-10-24

Władze Władze
Walne Zgromadzenie
Minister Aktywów Państwowych, który reprezentuje właściciela posiada wszelkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia.
Powołuje Radę Nadzorczą.
 
Rada Nadzorcza
  • Marta Modzelewska
  • Beata Barszczowska
  • Bartosz Kania
  • Mirosław Babczyński
  • Marcin Czapla

 

Rada Nadzorcza ustala skład Zarządu.
 
Zarząd
  • Prezes Zarządu - Wojciech Tochowicz