Biuletyn Informacji Publicznej
Phone Skontaktuj się

42-500 Będzin, ul. Sielecka 1

tel. + 48 (32) 267 30 41
tel. + 48 (32) 761 63 01e-mail: fpeinfo@fpe.com.pl

Informacja wprowadzona do BIP
przez: Imię i Nazwisko

Data i czas udostępnienia informacji: 08:41, 2011-10-24

Majątek Majątek

Struktura majątku trwałego (w tys.zł)

 

Pozycje 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Aktywa trwałe netto ogółem 15.009 14.340 14.004 15.289 16.673
w tym:          
wartości niematerialne i prawne 54 24 8 61 0
rzeczowy majątek trwały 14.256 13.615 13.583 15.015 15.177
finansowy majątek trwały 0 0 0 0 0
długoterminowe rozl. międzyokresowe 699 701 413 213 1496

 

Pozycje

dynamika

w %

2014/2013

dynamika

w %

2015/2014

dynamika

w %

2016/2015

dynamika

w %

2017/2016

Aktywa trwałe netto ogółem 95,54 97,66 109,18 109,05
w tym:        

wartości niematerialne i prawne

44,44 33,33 762,50 0
rzeczowy majątek trwały 95,50 99,76 110,54 101,08
finansowy majątek trwały 0,00 0,00 0,00 0,00
długoterminowe rozl. międzyokresowe 100,29 58,92 51,57 702,35