Biuletyn Informacji Publicznej
Phone Skontaktuj się

42-500 Będzin, ul. Sielecka 1

tel. + 48 (32) 267 30 41
tel. + 48 (32) 761 63 01e-mail: fpeinfo@fpe.com.pl

Informacja wprowadzona do BIP
przez: Imię i Nazwisko

Data i czas udostępnienia informacji: 08:41, 2011-10-24

Ogłoszenia

 

Fabryka Przewodów Energetycznych zaprasza do udziału w poniższych postępowaniach ofertowych:

 

 

Najem powierzchni:
Zarząd Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni biurowej w budynku zlokalizowanym przy ulicy Sieleckiej 1 w Będzinie.
Telefon kontaktowy: +48 (32) 267 30 41 lub+48 538 896 495.
 

FPE  S.A. zaprasza do składania ofert w związku z wszczęciem przez FPE S.A. postępowania na:
doradztwo w zakresie optymalnej, z perspektywy Zamawiającego, ścieżki zastosowania Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych w celu podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego oraz sporządzenie w terminie do 15 lipca 2022r. harmonogramu, wniosku, dokumentów i analiz dot. podwyższenia kapitału spółki Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Szczegóły w linku: zapytanie