Biuletyn Informacji Publicznej
Phone Skontaktuj się

42-500 Będzin, ul. Sielecka 1

tel. + 48 (32) 267 30 41
tel. + 48 (32) 761 63 01e-mail: fpeinfo@fpe.com.pl

Informacja wprowadzona do BIP
przez: Imię i Nazwisko

Data i czas udostępnienia informacji: 08:41, 2011-10-24

Ogłoszenia

 

Fabryka Przewodów Energetycznych zaprasza do udziału w poniższych postępowaniach ofertowych:

 

FPE SA zaprasza do składania ofert na usługę ochrony obiektu FPE oraz usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach FPE. <szczegóły>

 

Najem powierzchni:
Zarząd Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni biurowej w budynku zlokalizowanym przy ulicy Sieleckiej 1 w Będzinie.
Wszelkich informacji udziela Piotr Żelechowski w porozumieniu z Działem Utrzymania Ruchu, tel. +48 538 896 495
 

Rada Nadzorcza dokonała wyboru oferty firmy audytorskiej Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Katowicach do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i 2022 r.

 

W dniu 17.09.2021r. Rada Nadzorcza FPE S.A. zakończyła wszczęte postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego na Prezesa Zarządu Fabryki Przewodów Energetycznych  S.A. w Będzinie został powołany Pan Wojciech Tochowicz.