Polityka środowiskowa

Nadrzędnym celem Naszej Spółki jest budowa pozycji na rynku oraz pomyślność finansowa osiągane poprzez spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie oferowanych wyrobów i usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego, którego element stanowi każdy z nas.


Planowanie strategiczne, projektowanie oraz wytwarzanie wyrobów, jak również zarządzanie procesami w naszej Spółce cechują się m.in. minimalizacją wpływu zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych naszej Organizacji.


W codziennej działalności spełniamy obowiązujące wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Honorując zasadę ciągłego doskonalenia, realizujemy cele środowiskowe ustanawiane na poziomie Najwyższego Kierownictwa, uwzględniając oczekiwania wszelkich stron zainteresowanych.


Nasze cele realizujemy poprzez:
- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
- stałe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości w zakresie

  odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
- analizę wpływów środowiskowych, ich monitorowanie oraz zmniejszanie w ramach
  realizacji programów zarządzania środowiskowego.


Traktując System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005, obligujący stałe doskonalenie jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklarujemy zapewnienie warunków i zasobów oraz osobiste zaangażowanie w jego wdrożenie i następnie utrzymanie co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

 

Polityka Środowiskowa