Certyfikaty

ISO 9001
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin  wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001 : 2008 . Pierwszy audit certyfikacyjny miał miejsce w 1997 r., od tego czasu staramy się ciągle doskonalić nasz system zarządzania jakością. Wszystkie audyty wewnętrzne jak i zewnętrzne; w tym również organizowane  przez klienta, zawsze kończyły się wynikiem pozytywnym.


ISO 14001
W I kwartale 2013 r . Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego wg normy EN ISO 14001 : 2004 .
W maju 2013 r. Spółka przeszła pomyślnie proces certyfikacyjny i w konsekwencji otrzymała Certyfikat dla Systemu Zarządzania Środowiskowego wg EN ISO 14001 : 2004 .